زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
هی لولیِ بَربَط‌زن! <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


هی لولیِ بَربَط‌زن!


چه فرق می‌کند
صد سالِ ديگر
اسمِ اين دقيقه چه بوده
حسِ اين هوا چه بوده
منظورِ اين واژه چه بوده است.


لب‌ريز، تَگَری، آرام،
آرام آرام ... فالی بزن دختر!
بی‌خيالیِ خالصِ آدمی هم
هوشِ خاصی می‌خواهد.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013