زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
در گورستان فضل ابن يحيی برمکی <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


در گورستان فضل ابن يحيی برمکی


و ما ديديم
گَله‌های بی‌شمارِ فيل‌ها را ديديم
و رفتن آرامِ سِند را در پسينِ غسل
و طاووس را در کمرکشِ کوه،
و ويرانیِ بودا را به باميان
و دايره‌های پياپیِ آب را
رود را
دجله را و دريا را ديديم.


و ما ديديم،
کابلِ کهن‌سال را در عَزای آدمی ديديم
و بغدادِ بی‌پناه را در خوابِ مُعتَصب.


اينجا مشکل‌ترين پرسشِ زندگی
عبور از گَله‌های بی‌شمارِ اَشباحِ وحشت است
که خميده و بی‌خبر
از وقتِ واژه‌هایِ مُبهمِ ما می‌گذرند،
و ما
تنها می‌بينيم
نگاه می‌کنيم
و آهسته از کنارِ مردگانِ خود می‌گذريم.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013