زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
خداوندِ پَرده‌پوشِ خنياگران پادرميانی خواهد کرد <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


خداوندِ پَرده‌پوشِ خنياگران
پادرميانی خواهد کردهی می‌گردم وُ
باز چراغی هيچ
از اين همه هوای روشن،
تاريکم نمی‌کند.


اينجا
نه مَحرَمِ رازی
که دلداریِ دروغش به خواب،
نه بيداریِ خودگريزِ خسته‌ای
که بی‌مگویِ چرا.


راستی چرا؟


هی با ماه‌رفته‌ی بی‌آفتاب نيامده،
بيا!
ديگر نه ماه را برای شبِ گريه می‌خواهم
نه آفتاب را که روزِ قرار.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013