زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
دعوای عصرِ ديروز <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


دعوای عصرِ ديروز


چرا کلماتِ روشن خود را
به کُشتن می‌دهيد،
دنيا پُر از علامتِ آهو
به جنگلِ دورِ بنفشه و شبنم است.


من از شما جدا خواهم شد
شما دروغ می‌گوييد
شما کلماتِ روشنِ خود را
به کُشتن می‌دهيد،
راهِ دُرُستِ رسيدن به سوره‌ی صبح را نمی‌دانيد،
فقط حرف می‌زنيد.


من بايد بروم
بروم رو به پياله‌های پياپی بنشينم،
من از راه بنفشه به آهو خواهم رسيد
و دعا خواهم کرد
و باران خواهد آمد
و خيلی چيزها، خيلی چيزها ...!


پياله‌ی هفتم است اين،
بايد وضوی واژه بگيرم،
تمام ...!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013