زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
در کتابِ مَزمورات آمده است <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


در کتابِ مَزمورات آمده است


صبوری کن سايه‌ی پا در گريزِ پسين،
خورشيد
برای بازآمدن است که می‌رود.
نگران نباش
به زودی باردارترين ابرهای شمالی
شامگاهِ گندم و آهو را
سيراب خواهند کرد،
و ما به راهِ روشنِ آرامش خواهيم رسيد.
فقط کافی‌ست به قدرِ سوختنِ کبريتی
تاريکی بی‌پايانِ پيش رو را تحمل کنيم،
حتما سپيده‌دم سرخواهد زد
خورشيد باز خواهد گشت
و واژه‌های ممنوع نيز وزيدن خواهند گرفت.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013