زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
طُرفه‌ی سه‌گانه‌ی ماهور <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


طُرفه‌ی سه‌گانه‌ی ماهور


شبِ اول:
      عروسکش را هم با خودش بُرده بود،
      دخترِ کم‌سن و سالِ حجله‌ی مجبور.


شب دوم:
      بيوه‌ی بازمانده از هجرتِ هفتم
      درگاهِ خانه را محکم
      کلون می‌کند،
      وقتِ غروب
      رَدِ پایِ مردی بر برف ديده بود.


شب سوم:
      سه ماه و دو روز است
      نوه‌ی کوچکش را نديده است مادربزرگ،
      دوباره به حضرتِ حافظ نگاه می‌کند،
      راهِ خراسان خيلی دور است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013