زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
زوايا و حضور <- سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


زوايا و حضور


مزرعه، ماهِ نو، داس،
يک نفر همين حوالیِ نزديک
دارد حافظ می‌خواند.


نيازی به الفبایِ حيرت نيست
تعبير بعضی کلمات را
به روشنی می‌فهميم.


جست و خيزِ ماه در پياله‌ی آب،
خنده‌های از خدا آمده‌ی کودکی
در ايوانِ گليم و گل سرخ،
بازیِ خيسِ خواب و اشتياقِ نخست.
ماه، مزرعه، دريا،
يک نفر همين حوالیِ نزديک
دارد ترانه‌های مرا می‌خواند.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013