زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
سمفونی سپيده‌دم <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


سمفونی سپيده‌دم


شناسنامه کتاب
نام: سمفونی سپيده‌دم
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۸۶
شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۲۰۸ صفحه
شابک: ۸-۳۴۰-۳۵۱-۹۶۴
ناشر: انتشارات نگاه
ليتوگرافی: طيف‌نگار
چاپ: نوبهار
فهرست
حلقه‌ی اول: کيميا و سّرِ غيب
      بيد، هلو، پروانه
      طُرفه‌ی سه‌گانه‌ی ماهور
      ليلاج
      دو داستان بلند از مادرم ماه‌زری
      پراکنده پراکنده
      از سوی صالحی خطاب به نرودا
      ترجمه
      بلبل کوهی
      حوصله‌ی نوشتن‌اش در من نيست
      منظور خاصی ندارم، باور کنيد!
      نوميدیِ گرامیِ من
      اهواز، حوالیِ جُندی‌شاپور
      عضوِ کوچکِ گروهِ سيب
      مخفی‌کاری نکنيد!
      پشتِ پَرده‌ی نی
      رساله‌ی عشق
      راهی نيست، بايد برويم
      بعضی چيزهای قابلِ ملاحظه
      جمله‌ی لای پرانتز، معترضه است.
      شبی، حوالیِ آمل
      همين است و جز اين هرگز نبوده است
      آيا باز هم به ميهمانیِ گرگ خواهد رفت؟
      يواش ... شَکی!
      بابِ هفتم، شب سی‌ودوم، داستانِ گندمِ زن
      زوايا و حضور
      در سوماترا
      هجرتِ هفتم
      داستانی کوتاه برای کودکانِ خيابانی
      ری‌را
      باورهای هزاره‌ی لبنان
      اينجا
      راه
      سِرّ غيب و حرفِ آخرِ کيميا

حلقه‌ی دوم: در غيابِ زن، پياله، و گُلِ سرخ
      سينه به سينه
      دارد يک چيزی يادم می‌آيد
      صندوقِ پستیِ پايين کوچه
      در کتابِ مَزمورات آمده است
      بی‌حيا
      دعوای عصرِ ديروز
      دوازده‌گانه‌ی سين
      خداوندِ پَرده‌پوشِ خنياگران پا درميانی خواهد کرد
      راه‌بَلَدِ ما يک زن بود
      دلداری‌های پيشِ پا افتاده‌ی مخاطبی که دوستش می‌دارم
      در گورستان فضل ابن يحيی برمکی
      هی لولیِ بَربَط‌زن!
      علت دارد
      دليل
      تابلويی قديمی در آرايشگاهِ محله‌ی ما
      يا کاشف‌الکلام!
      در بارشِ اورادِ جِن
      زَنانا
      لمس‌اش کن، همين کافی‌ست
      قبلا اتفاق افتاده است
      از صاحبش بپرس!
      سفر به گویِ قرينه
      شناسنامه
      دلتنگِ توام پشتِ پرچينِ اردی‌بهشت منتظرت می‌مانم
      شب ادامه دارد، بايد بزنم بيرون!
      چمدان

حلقه‌ی سوم: زمزمه‌ی دعایِ آزادی
      چنين گفت اولادِ واژه‌های بامدادی
      عرضِ کوتاهی داشتم آقا!
      اوايل دهه‌ی شصت
      جنوب شرقیِ شهر
      قصيده‌ی غزل‌گريزِ مدارا
      نُچ
      وجه مشترک
      زمزمه در داد،گاه
      آميگو خورخه باواريا
      آزادشان کنيد!
      گورستانِ دورِ کرج
      بند هفتم از پرده‌ی آخر
      تابوت‌ها
      شاعر
      در حياطِ خانه‌ی ما
      بازی در تعويضِ حلقه‌ها
      بقایِ بی‌دليلِ چرخه‌ی اتفاق
      کفايتِ مذاکرات
      راهِ خوانایِ بعضی حروف
      آخرين صحافِ پيرِ کوچه‌ی فروردين
      خطبه‌ی تدفين
      معمایِ واو
      کتاب اسامیِ بعضی به يادماندگانِ من
      هارا ...!
      در اين بن‌بستِ بی‌بامداد
      فَا
      خيلی ... مدت‌هاست حالا
      تا
      اشتباه در تلفظِ نی
      از اين جهان هرگز، هيچ سهمی نداشته‌ام
      آخرين روزهای اسکندر مقدونی
      پراکنده‌ی نزديک به هم
      تابلو: کارگران مشغولِ تخليه‌ی الکل و تازيانه‌اند!
      تکرار و فراموشی
      داستان قلع و قمع شده‌ی کاووس پيشدادی پسر ابوجرير وُشْمگير

حلقه‌ی چهارم: پنج بَرنوشته از الواحِ بابِلی
      رودروری ديکتاتور
      آدمی و گرگ
      گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی
      شبِ شمال و خوابِ جنوب
      بَعْلِ زَبوب و خليفه‌ی بغداد
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013