زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
يوماآنادا <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


يوماآنادا
فاخته بايد بخواند، مهم نيست که نصف شب است.شعرهای ۸۳-۱۳۸۰


از اورادِ حضرتِ اوست
يوماآنادا
که گاه به ديدنم می‌آيد از اَزَل
زنِ لَمْ‌يَزَل
شناسنامه کتاب
نام: يوماآنادا: فاخته بايد بخواند مهم نيست که نصف شب است
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۸۴
شمارگان: ۳۳۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۱۷۷ صفحه
شابک: ۴-۵۳-۶۲۰۵-۹۶۴
ناشر: انتشارات ناهيد با همکاری انتشارات نيلوفر
حروفچين: سعيد شبستری
چاپ: گلشن
فهرست
فاخته بايد بخواند
دستْ‌خطِ شتاب‌زده‌ای
هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری.
آه ... مورچه‌ها
هَک
گل‌های آفتابگردان
اَبلهِ عزيز، هی اَبلهِ عزيز!
يکی از آوازهای عاميانه‌ی عاشقانه‌ی محرمانه‌ی زهرِمار
و چند تا هوا، چند تا شيئی، چند تا خواب
يا ...!
شو، شو، شو ... شوکران!
هزاران زن سفيدپوش
شاليزارها و شبنمِ سحرگاهی
روخوانیِ قبلِ از تمرينِ برهنگی
در غياب عَلَف ... ای بامداد!
سورت‌السحور
ب، ر، الف، و چند حرفِ در به در
فارنهايت ۱۳۴
شناسنامه
شاملِ نکته‌ی مهمی است
تکوينِ سخاوتِ می
حالا هی بگو
از اورادِ همان مُغان مادينه
راهِ دورِ کرج
از آوازهای ماهِ عَطارُد
متهم!
قمار بر سرِ قصيده‌ای
آن شب
توضيحِ شبتاب
چند پرسشِ پيشِ پا افتاده از حکيمه‌ی آب‌ها
آخرين وصيتِ پيامبر واژه‌ها
خودستايیِ فاخته‌ی کوچکی
دارالخَفا
ناصری
بلاهت، هی بلاهتِ مقدس!
به نشانیِ شيراز
راه ... راه به راهِ راه
زيارت‌نامه‌ی نبی‌زاده‌ی نی‌زارها
سرمشقِ مشترکِ نستعليق با نیِ دُرُشت
بندِ کفش، پای چپ، گرهِ کور
وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص!
حواله‌ی حی از حدوثِ رَوا
گفت و گوی از گور گريختگان
عبور زهره از مقابلِ آفتاب
از آهسته خواندنِ مخفیِ بلور
نزديک ميدان اَرْگ، طبقه‌ی اول، سمتِ چپ، آخرين اتاق
عميق، آرام، و تا اَبَد
هندوی هزاره‌ی حافظ
شفا
نتيجه‌ی سی و دو ساعت سين و جيمِ پياپی
کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهايه!
کارتن‌خواب‌ها
راه آخر
پاره‌ای از پرونده‌ی سپيده‌دَم
لغتِ لا
سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات
مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "روياهای خرمگس"
دفترچه
خيابانی‌ها
قصيده‌ای تابناک در مدحِ بی‌دريغِ زغال‌اَخته
موعظه‌ی کاهنِ بَعلِ زبوب
جاده در دستِ تعمير است
معرفی يکی از ميهمانانِ ضيافتِ بروتوس
سياووشان سفيلان
تفتيش
زيرِ هشت
چاه
محاصره
مارپيچ
بوی مُرده‌ی گرگ
کودکان کوره‌پَزخانه
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013