زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
اين منم زرتشت ارابه‌ران خورشيد <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


اين منم زرتشت ارابه‌ران خورشيد
(بازسرايی يشت‌های اوستا)





شناسنامه کتاب
نام: اين منم زرتشت ارابه‌ران خورشيد
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ سوم - ۱۳۸۱
تيراژ: ۲۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۳۰۶ صفحه
شابک: ۳-۰۴-۶۵۷۹-۹۶۴
ناشر: انتشارات ابتکار نو - تهران، خيابان مفتح، کوچه‌ی عطارد، ساختمان عطارد، واحد ۱
عکس: يوسف بايبوردی
طراح و صفحه‌آرا: شهلا دانشمند
حروفچين: سهيلا بنايی
ليتوگراف: سروش مهر
چاپ: سروش مهر
فهرست
دفتر اول:
چنين گفت زرتشت، از اولْ آوازِ آدمی!




دفتر دوم:
چنين گفت زرتشت، در ستايشِ رويا و رهايیِ آدمی




دفتر سوم:
چنين گفت زرتشت، در اندوهِ بی‌شمارِ آدمی و پری




گفتار چهارم:
چنين گفت زرتشت، هم از برای سروش و هم از برای ستاره




گفتار پنجم:
چنين گفت زرتشت، زنان، برازندگانِ بارآورِ سرزمينِ من‌اند




گفتار ششم:
چنين گفت زرتشت، زودا ... آوازخوانی از آغازِ نور برخواهد خاست.




| بازگشت به فهرست |



 تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013