زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نان و شراب و قصيده <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نان و شراب و قصيده
گزينه شعرهای بلند دهه‌ی شصت و هفتادشناسنامه کتاب
نام: نان و شراب و قصيده
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۸۱
تيراژ: ۲۲۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۲۴۸ صفحه
شابک: ۱-۱۶۶-۴۰۵-۹۶۴
ناشر: انتشارات علمی - تهران، مقابل دانشگاه، شماره ۱۳۹۲
ليتوگراف: باختر
چاپ: مهارت
فهرست
دفتر اول - دهه‌ی شصت

سرگذشت حوصله‌ی انسان
منظومه‌ی ظهور
ارابه‌ران خورشيد
يَسنای اول
يَسنای دوم
ترانه‌های ميهنی
سرود جامعه پسر داوود
      باب اول
      باب دوم
      باب سوم
شوکران
دفتر دوم - دهه‌ی هفتاد

نشانی‌ها
مرده‌ام باز خواهد گشت
در خانه
سال
حروف و نقاط
باشد ...!
راه به راه
ممکن است دير برگرديم
فقط فاصله بود
پس چرا اين همه دير!؟
ماه در خواب هور
گفت و گو در پارک
سلام يعنی برای هميشه، خداحافظ
ملايک شبنم‌ها
چيزی نيست
بگومگوی کلماتی که ...
نامه‌ای که برای ...
با آن‌ها که بالای ديوار نشسته‌اند
خبرِ خيری خواهد رسيد
البته
ملاقات
بُريده‌ی يک روزنامه‌ی ديواری
راحتی
ميدان هِرَوی
گزارش به نازادگان
نوش‌دارویِ دانايان
منهای علاقه، يعنی هيچ
تهران خيلی بزرگ است، من از تاجيکانِ هزاره‌ام
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013