زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
هفت دفتر <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


هفت دفتر


شناسنامه کتاب
نام: هفت دفتر
تاليف: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۷۴
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۲۳۰ صفحه
شابک: ۹-۰۲-۵۵۴۳-۹۶۴
ناشر: انتشارات يادواره کتاب - تهران، صندوق پستی ۳۷۴۴/۱۹۳۹۵
صحافی: يادواره‌ی کتاب
ليتوگراف: لادن
چاپ: رشد
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013