زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نامه‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نامه‌ها


امروزه ديگر باور داريم که شعر اگر شعر و موسيقی آن موسيقی ناب باشد، مرهمی موثر برای خلوت آدمی‌ست. جان کلام اينکه رازِ سر به مُهر نامه‌ها به تمامی خواب يک ستاره است که همراه با تَرنُم موسيقی ما را به سرمنزل معنا می‌بَرَد.
به هر انجام ...
اين هديه‌ی زلال، برگ سبزی‌ست رهاوردِ فرزندانِ همين ملت و ميهن جاويد.
باشد که به همتِ شما و عشقِ شما، انسان از نو شکوفه دهد.

تهران
اسفند ۱۳۷۲
شناسنامه کتاب
نام: نامه‌ها
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ اول - ۱۳۷۵
تيراژ: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۳۸ صفحه
شابك: ۹-۱۱-۵۵۶۳-۹۶۴
ناشر: انتشارات دارينوش - تهران، صندوق پستی ۵۱۹۳ - ۱۴۱۵۵
نقاش: حسين بختياری
طراح و صفحه‌آرا: مصطفی معظمی
حروفچين: پيک سبز
ليتوگراف: پرنگ
چاپ: نيل
فهرست
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013