زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
از اورادِ آلِ کبود <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


از اورادِ آلِ کبود


وَحیِ به راز و
نقطه‌ی نماز!


می‌برده، می به پرده‌ی می، مرا،
که می‌بَرَدَم در اين دقيقه به دور.


نَمِ نور
بر بلور،
تا تی‌تی ستاره که تایِ تَناست.


برآ که بميرم از آوازِ اين اَشَد،
عَلی به لا، الا مِن الازل.
دی چه می‌ريزَدَم از او
اين کاشف‌الخطا،
اين رازِ نقطه‌ی قفل است و
اين کليدِ عطا!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013