زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کاف و گاف و ماه و ميم <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کاف و گاف و ماه و ميم


شبِ عجيبِ گريه و
اين همه شميم؟
هی شرحه شرحه‌ی اين کاف و گاف
لبِ در بوسه از لام و لا
از ماه و ميم!


چه انتظارِ ترا که هر نَفَس
حتایِ همين هيچ و هی که چه!
من رفته‌ی گُمَم
تو بی‌نرفته‌ی اصلا ميایِ من!


بهاری بکن، بيا، بيا به کيف و الغَشا بيا
غلتيده‌ی عَشا، هوشِ نيامده از شرحه‌ی سروش
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013