زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نظر به حَیِ حلول <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نظر به حَیِ حلول


نشئه‌ی نایِ گلوی تو تا، تایِ ها،
وَ ها!
ما که نشسته‌ی هفت‌رودِ رو به راهِ شما!
اين از اين،
پس نموده‌ی نزديکِ هر هوايتان به کو؟


دريغا نزديکه‌های به دوری!
نوشته‌اند بر اين رواق
بر واژه او،
باشد که افتاده از قبول،


می‌خواهی بشکنم از گشتِ پرگار
نشئه‌ی نایِ گلویِ تو بميرم به تایِ ها؟


نظر به حَیِ حلولِ من است
به فرداها ...!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013