زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نماز نخست <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نماز نخست


شَودها شده، می‌شود


از او
به چاه
که نَپُرسَدَت به چه ...!؟


گُلِ تابانِ بی تایِ من
بُريده ماه و مس است اين.


دی چه داری از آن گفتِ بی‌مگو؟!
تا چه اين چراغ
بشکند، که بشکند از راهِ باديه!


ای بی‌چراغِ من
بامدادِ نديده
نماز نخست!
در وایِ بی درا
درایِ دُرُست!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013