زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ماخَلَق <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ماخَلَق


حالا بزن به سازِ شکسته، شَبا!
که پيشِ پايی
کوتاه به راهِ ماه.
ای تو عزيزِ عجيبِ من از خواب خاص
من از تمامِ تو می‌روم به ناتمامِ بيا!


به سازِ شَبا، خاصِ شکسته به باره،
کاشا که من به جای تو تا دا، و دايره،
تا آواز خواب و
خلخالِ او
و مِنْ الشَرِ ما خَلَق!
خوشا به خندِ آب
که ترا بر آب.
دريغا پَربسته‌ی بی‌فالِ آسمان
ستاره‌ی بی‌سر!
نم‌نمِ باد است و بغض او، ريحان و رازيانه
حنای فَلَق.
يا خلوتِ بی‌خبر
و مِنْ الشَرِ ما خَلَق!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013