زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
همه سو ... بوسه که سا <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


همه سو ... بوسه که سا


به چند از اين همه دوری
به دور از چه و از به چند؟
نه واژه
نه خواب،
کلمات ... عطرِ عبورِ ترا!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013