زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
از آوازهای روحِ سوم <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


از آوازهای روحِ سوم


شی وای وَش*
وَش از جيم و جا،
من از تو سوا
تو از من جدا.
جنونی به جانِ آينه افتاد
کمان بکش به چله‌ی زو.
افتاد از شکستنِ من اين خوابِ هو،
هی عجيبِ آينه
از جانِ من مگو!


پس چه می‌شود اين ميمِ بی الف،
که لامِ رازِ جهان است در اين
اين اينِ او
شی وای وَش به سایِ حروف!


* شی وای وش = از تکيه‌کلام‌های کولی پير
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013