زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نوروزِ گرسنگان <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نوروزِ گرسنگان


قفل و خيال و خانه را عطری نيست،
اين يک است اين،
به نخواندنِ من از خانه که می‌رود!


تا به نخواندنِ من اين همه حيران،
رفته‌ی کدام روی توام ای آبرو!؟
يادا
من تشنه‌ی تو مُرده بوده‌ام به ديار مادری!


ياس می‌طراود با طين
يا تراويدنِ ترانه‌ای که تر است.
يا منِ عجيب از شبِ هوا،
عطر ... چه چيدنی دارد،
که باورِ آغوش تو مُردنم مگر!


حس می‌کنم هنوز
پشتِ همين دَرِ بسته بايَدَم کسی
هَوَسِ به حيرتِ آشنای ما بُرده بو،
باشد!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013