زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ميراثِ ملالِ من: M.I.S <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ميراثِ ملالِ من: M.I.S


هر چه هست
هستِ استِ من است اين چه بايدِ شب،


خرابِ همين خانه بس مرا!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013