زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
به دارِ اين دايره، سَرا ...! <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


به دارِ اين دايره، سَرا ...!


نایِ دريده به بایِ پرده‌زنان
بزن به نای و مرا به نی،
که نوایِ هر چه خفته‌ی اين مزارِ من است!
ديگر درآ به در ... درآ،
تو مرا به با ... که نويدِ باست،
بايزيد من!
به در ... درآ
تو مرا و مرا و مرا
تو مرا در اين وَرا
مگر ستاره به قدرِ سفر!
شبِ شايدِ من
مَنِ من است، من است به کاف و
به قافِ قلم.


سفر به قدرِ شب از مگوی شبِ قدرِ من مگو،
وَرا به راز و
وَرا به آوازِ آدمی.
تا کی به دارِ اين دايره‌سَرا ...!؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013