زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
آ ... <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


آ ...


اين درنده‌ی خسته به نامِ من است
هر چه نگفته نوشته‌اند
پای من است.
بنويس به بوی تازيانه، به حکمِ او!


لبريزِ کيلِ مُقَدّرَم
کار و کتاب و دايره
اورادِ جِنِ هو،
تو
وَرا رفته کدام رويای بی‌منی
دقيقه‌ی دانای نه
درآ،
به آیِ آمدن درآ،
درآ ای آمده به آیِ گفت!
آ ... شکاره‌ی شک منم
منم به نی زده، به نا، به نهفت
ديدی اين درنده‌ی خسته
به نای من است
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013