زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
از ميم و نونِ مَنا <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


از ميم و نونِ مَنا


ديگر مگر مرا
مرورِ تو از هر چه خاطره،
خوابی!
ورنه جهان پُر است از کلمه، از کابوس
جهان پُر است در اين پياله
که جمعِ پريشانِ هر مَناست.


راه می‌زند آواز اين رُخَم به راز
هر پرده که پرده‌دارِ پرده‌ی پی است
پی‌درپی است اين استِ هست
که راه می‌زند آوازِ آن رُخَم به راز.


بگو من از تو به بی‌پردگان خسته چه خوانده‌ام
من که خرابِ حضرتِ همين پياله‌ی بی‌پرده‌ام هنوز
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013