زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
رَد <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


رَد


از اين همه آدمی چرا
شکسته‌های شب را
به شيئی تشنه نگفتند!؟


عشای پياله بود
که رُخ از پیِ پياله می‌بردند
بُرده بودند مرا مُرده بودند
به کوی ميکده مرا،
و رَدِ راه به راه و به ها ...
که سايه‌ها، صبور
سنگ‌ها به سايه
شکسته‌ها بسيار،
و شب که شيئیِ تشنه به نود.


هی حيرتا
از اين همه آدمی چرا
يکی برادر من نبود ...!؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013