زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
وداع <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


وداع


بگير اين دعا و
گواهِ گريه‌ی من باش
فاش همه گفتم به رازِ او
هی رو وُ رو وُ رو ...
پس کی به مَنَت مگویِ آمدنت
تارا
به گاهِ عجيبِ گريه بگو
چه می‌زَند ان هو
که هی می‌شکنم به شک
الا به قول او؟
تو متنِ ماهِ تمامی
منم که هنوزم به دَم، به دعا
به حواشی.
به نيستی‌ام از فراق
به نيست نی‌ام از فاصله
و فاصله منم
نزديک اين همه دور!


پس کی می‌آيد او
که وقت واژه‌ی من است.
اول‌تر از هميشه‌ی فردا،
حالی دارم به حالِ هوا،
و خلاص ... که کامل است
هی حتا،
هی هنوزه‌ی من ای تمامِ تن.


تمامش کن
تعبير نمی‌رود اين خوابِ آمدن
مگر حريرِ گريه بر اَبرِ خراب
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013