زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
زَبور <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


زَبور


رفته به راه
رفته به بو، به با، به بوده
بازآ ... باغ در گشوده،
کليدِ کی بيای من، کلمه!
همه چيز من اين زن است
همه چيزِ من از چشم
همه چيزِ من از چراغ
زائوی زا و زَبور و زَرا
به راه و به زا و به هو
هی گفتِ است او،
همه سرمست هرچه هست
همه هَراستِ اين همين.
کو سايه، کو دامنه، کو پسين
فقط همين و
اویِ عجيب و
جِنِ جنوب
بازآ ... مکررِ من ای بی‌کليد.
اين خوانده
خوانده‌های خط من است.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013