زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
دوره‌ی سوم: زبان جن <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


دوره‌ی سوم: زبان جن


۱۳۵۷ - ۱۳۵۶
اهواز


تو
وَرا رفته‌ی کدام رويای بی‌منی،
دقيقه‌ی دانایِ نه
درآ،
به آیِ آمدن درآ،
درآ ای آمده به آیِ گفت
آ ... شکاره‌ی شک منم!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013