زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
پيش‌بينی <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


پيش‌بينی


شبانه‌های گلگون،
و گلوی بريده‌ی باد
که از دهانِ گل سرخ می‌خواند.
پيشاپيش ارابه‌های خونين
موج در موج است: ماه غلتيده از آسمان،
و انسانی بَرتَر که به راه،
و راهی ناپيدا، مه‌آلود، مرگين!
در قحطسالِ نان
بازار ناروا،
و بارانی همه از نمک
بر کهن‌ترين زخم‌های آدمی!
تا آن ترانه‌ی بينا!
عظمای حادثه،
و حضرتِ خوب او که خواهد آمد،
قلم‌زارِ گريه‌ها
شيون مادران
شبِ ستاره‌ی ميرِ بی‌فردا!
فردا که او خواهد آمد
هم از پس سه ده سالِ دور
ما باز آواز خواهيم خواند
همچون خورشيد از پسِ شبی بلند
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013