زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
کو ...!؟ <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


کو ...!؟


سنگی سر از زوايای خواب
برمی‌گيرد
تا کوهی بی‌رانه شود،
قطره‌ای سر از خواب زاويه
برمی‌گيرد
تا دريايی بی‌دامنه شود،
و من سر از اين سايه‌سار پير
برمی‌گيرم
تا خورشيدی ديگرگونه از
آواز و ترانه و توتيا شوم.
خدايا
بهای عدالت را
باز خواهم داد،
تنها يتيمانِ اين سرزمين را
نجات دهنده‌ای
نجات دهنده‌ای!


اصفهان - ۱۳۵۵
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013