زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
بی‌نامان <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


بی‌نامان


بسيارند
در بيهودگی
بسيارند به تسليم
و بسيارند
خواب‌زدگانی که مبهوتِ تيرگی،
من اين تازيانه‌ی ناروا
را
برنمی‌تابم.
تابم می‌دهی به درياها و
غرقه‌ی هراس،
اما
ترنم‌ها به راهِ من است.
کمتر کسی است
در اين کرانه
دريغا!
کفن کردگانِ ديار مرا
کجا می‌برند؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013