زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ذره‌ها و هزاره‌ها <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ذره‌ها و هزاره‌ها


باد
از سمت سکوت
می‌وزيد،
واژه
از جانب جنون،
اما او را بردند،
او را بردند
تا آسمان
از مصيبت هجرانی‌اش
پيراهنی از بارانِ مُرده
بپوشد.
باران از سمت بيم و
گريه می‌باريد،
من از جانب هراس،
پس کی صدای همه‌ی هزاره‌ها را
خواهم شنيد؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013