زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
سپيده‌ی پياپی <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


سپيده‌ی پياپی


دخترانی سپيد
از سبدهای لاله و
"دی بلال"
حالا ...!
هلاکم کن ای عظيمه‌ی بالا،
که تنها خواستن ترا می‌طلبم.
اينجا
جنگلی از اجاق و زمرد افروخته‌ام.
گله‌ی ستاره در پيش و
چوپان ماه خسته‌ام
در پی،
دريغا دختران سپيد
دختران صبح‌گاهان بی‌گهواره!
اينجا
رازی‌ست
مدفون رازی ديگر،
و رازی ديگر
که ديگرم به رازی ديگر ...!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013