زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
هلاهل هفت سر <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


هلاهل هفت سر


می‌بينم در اين هلاهل هفت سر
غريبی به ختم نماز
می‌گريد.
جادويی از دو شانه‌ی قَسَم
می‌افتد.
و با شکستن علفی
در قيام نور،
باد و باران در برابرم به رکوع می‌ايستد.


دريايی
بر پيشانی‌ی دل است،
(دريای خون و قَهقهایِ جغد کبود.)
و غافل از رمه‌ای که
آسيمه
بر مدار کوه می چرخد.
می‌بينم
در آستانه‌ی آفتاب
چوپانی سربريده می‌گريد
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013