زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
آوازهای خورشيد <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


آوازهای خورشيد


پوست می‌نهد
ستاره در انزوای خواب
شب برای هميشه شب است.


دلی اگر کنار بی‌تابی‌ست
به حجله‌ی تشويش
سرود شوخ پرنده‌ئی‌ست
که دهان گُر گرفته‌اش
پَرّان سينه‌ی من است.


باری به شبنم سرخ
آوازهای چشمه را بخوان!
بشارتی اگر رسيد،
کنار کعبه‌ی ما اطراق کن ...
صدای بلند عشق
حراج است
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013