زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
در انحنای رود <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


در انحنای رود


ديری‌ست
که خواب را به کتف ستاره،
چراغ را در انحنای رود می‌بينم.


گفتی: "چه بگويم!؟"
از گفتنی بگوی، از ارغوان
از آبی
آن ماه عقيق و
آن ستاره‌ی بارانی.
راستی که آن همه خوابهای کودکی چه شد؟
در دستهای تو
آن رود و آن چنگ رودکی چه شد!؟


گفتی آن همه راه،
گفتم اين همه خواب،
ديدی و
نديدی
ما را به خوابِ خويش
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013