زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
در خواب مرسلين <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


در خواب مرسلين


سرزمين من
لبريز از بوی بوسه و کودک است
لبريزِ از گيسوی آب و
حسِ بلوغ.
در وحی و
در تکلمِ سرزمينِ من
چوپان خفته‌ای‌ست
با تبسم پنهانش
در خوابِ مرسلين.
و تعبير تنهايی آدمی
که مضمون مراثی من است.
دريغا جهانِ جنون‌خيز من،
که تو جراحتِ سال‌خوردِ پيراهن منی،
پيراهنی که از مصيبت چاه
در مشام گرگ و زمستان
پوسيده می‌شود


اينجا
تنها اورادِ آبیِ جبرئيل است
که از هزار توی خواب‌های من
می‌گذرد.
دريغا جهان!
ترانه‌ی ناسروده!
تو چکامه‌ی پنهان همان
چوپانی
که در خشک‌سالی سينه و نی
مزاميرِ مرا زمزمه می‌کند.
اکنون بازگرد و
مرا
نظاره کن
رمه کلمات‌اند اين اشارت‌ها
که از آبشخور نور و ستاره می‌بارند
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013