زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
بر مدارِ آبی بلند <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


بر مدارِ آبی بلند


بگذار
هميشه از نياز ستاره
بماند
دِينی به گردن ما
که نازکتر از
زانوان علفی
می‌لرزد
و تا چشمی
بر پيشانی آب‌ست،
به سو‌سوی بی‌گدار نور
می‌توان دويد
اين خيال خواب است
که بر مدار آبی بلند
آسيمه
می‌چرخد
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013