زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
دوره‌ی دوم: موج ناب <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


دوره‌ی دوم: موج ناب


۱۳۵۶ - ۱۳۵۳


در آستانه‌ی مرگ و
مَزاميرِ زندگی


تنها تو را برگزيدم
چرا که تو
چراغ از قرائت دريا
داری
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013