زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
تاج <- از آوازهای کوليان اهوازی <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


تاج


خبر ... خبر ...! هيچ می‌دونی
يه دختر ماه‌پيشونی
پشت پل رنگين‌کمون
داره مياد از آسمون؟


آينه‌ها دور و بَرِش
تاجِ ستاره به سرش:


خواب‌زده‌ها، خبر خبر
نُک زده جوجه‌ی سَحَر.


تا کی تو لاک برفتون
پچ‌پچ پَرده حَرفتون!؟


اين قصه‌خوان خسته
عروسکاش شکسته


رَختِ عزا تنش بود
غمگينِ رفتنش بود
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013