زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ترانه‌ی دهم - ر <- چيدن محبوبه‌های شب را تنها به باد ياد خواهد داد <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ترانه‌ی دهم - ر


همه چيز دُرُست خواهد شد.
ببين!
ترس‌خوردگانِ پرده‌نشين حتی
کنارِ پنجره آمده‌اند
کوچه‌های بسياری
از ترددِ ترانه ... لبريز، پُر، کامل!
و ما چه عميق و آسوده آرميده‌ايم.


راهِ دور چرا؟


بلور و باران خواهد آمد
ماه!
سبزه‌ها خواهد روييد
ماه!
رازها برملا خواهد شد
ماه!
و بعد ...
همه چيز دُرُست خواهد شد.


تویِ همين خيال باش!
می‌گويند چراغی به نام تو روشن است هنوز
که خورشيد را
از خاموشیِ او به عاريه ربوده‌اند.
نخير آقا!
تنها پرندگانی که از فرازِ بی‌نيازِ دريا گذشته‌اند
می‌دانند
مرگ، مخفی‌ترين محبتِ زندگی‌ست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013