زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
دعای زنی در راه که تنها می‌رفت <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


دعای زنی در راه که تنها می‌رفت


شناسنامه کتاب
نام: دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
شاعر: سيد علی صالحی
تاريخ چاپ: چاپ دوم - ۱۳۸۰
تيراژ: ۲۲۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۹۹ صفحه
شابک: ۰-۱-۹۲۶۳۸-۹۶۴
ناشر: انتشارات ابتکارنو - تهران، خيابان ستارخان، همتيان، شماره ۲۱
حروف‌چين: سهيلا بنايی
طرح روی جلد: شهلا دانشمند
ليتوگراف: معارف
چاپ: کيميا
فهرست
لب‌خوانیِ اول

دعای زنی در راه ... كه تنها می‌رفت.
بخواه!
شبی
شايد
آن
نجات‌دهنده
بينا
بيايد
لب‌خوانیِ دوم

بخواه!
شبی
شايد
آن
نجات‌دهنده
بينا
بيايد
لب‌خوانیِ سوم

بخواه!
شبی
شايد
آن
نجات‌دهنده
بينا
بيايد
لب‌خوانیِ چهارم

بخواه!
شبی
شايد
آن
نجات‌دهنده
بينا
بيايد
لب‌خوانیِ پنجم

بخواه!
شبی
شايد
آن
نجات‌دهنده
بينا
بيايد
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013