زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
نگفتمت اصلا <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


نگفتمت اصلا


لزومی ندارد
چيزی از چراغ و ستاره پنهان کنی،
برو پياله‌ات را پيدا کن
وقتِ شام است.
می‌گويند قرار است سهمی از سايه‌روشنِ رود را
به خانه بياورند،
يعنی به اينجا بياورند.
اينجا خانه‌ی شما نيست؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013