زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
هی همدمِ خواب‌آلود <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


هی همدمِ خواب‌آلود


بالشِ خاموشِ پژمرده!
تو اين همه شب از پیِ شب،
هيچ از منِ خسته پرسيده‌ای
از چه خوابت نمی‌آيد!؟
يا از چه سر در گريبانِ گريه
از گهواره‌ی بی‌رود وُ بی‌رويای خود گريزانی؟!


هی همدمِ خواب‌آلود!
بالشِ خاموشِ‌ پژمرده!
ای کاش تنهای يکی شبنمِ پابه‌گور
بر گلبرگِ لرزانِ بابونه‌ای بودم.
ای کاش که هيچ، اصلا هيچ وُ
اين همه کلمه نبود، دانايیِ دريا نبود!


فقط کمی آسودگی،
کمی خواب،
کمی سکوت وُ
بعد هم راهی دور ...!


حالا بخواب!
بخواب حضرتِ خاموشِ روياها و گريه‌ها،
تنها همين بالشِ‌ خواب‌آلود
آخرين همدمِ آدمی‌ست.
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013