زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
من آن‌قدر <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


من آن‌قدر


نمی‌دانستم که برای دوست‌داشتنِ دانايی
بايد رو به دعای آينه يا اميدِ آب
آهسته از تشنگیِ اين تُنگِ شکسته سخن گفت:
فقط می‌دانم
يک جای خيلی دور
دريا داغدارِ مُرغانِ مهاجری‌ست
که همين نزديکی‌ها
رو به اميد آب و دعای آينه رفتند
و ديگر باز نيامدند.


ببين!
دارم با شما
از احتمالِ حادثه سخن می‌گويم!
شما ماهيانِ کوچکِ دريانديده نمی‌دانيد
اين خانه، اين کوچه، اين جهانِ بی‌جواب حتی
دستِ کمی از دل تنگِ اين تُنگِ تشنه ندارد!


حالا می‌گوييد چه کنيم؟
راه بيفتيم و از داغِ دريا ... تشنه بميريم؟!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013