زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
مه‌آلود <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


مه‌آلود


آب دستم بود
گفتند زمين بگذار و بيا!
بعد می‌فهمی که فاصله يعنی چه،
دوری از دريا کدام است،
و چرا اين شبِ تشنه، اين همه بی‌چراغ!؟


يعنی راهِ رسيدن به نان و سکوت و گريه همين است؟!
رفتم، يعنی آمدم
مرا بالایِ سَرِ مُردگانِ دريا بردند،
من تک‌تکِ آن ترانه‌ها را می‌دانستم،
اما اشاره کردم که ماه ... لالِ‌ مادرزاد است!


گفتم گريه نخواهم کرد،
ديدم کنارِ هر ترانه‌ی خاموش
پياله‌ی آبی گذاشته‌اند،
می‌لرزيدم.


ماه ... لالِ مادرزاد وُ
گلدان‌های شکسته بر سنگفرشِ خيس!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013