زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
راه ... <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


راه ...


مُفت می‌گويند
که ديگر هيچ کبوتری
به بامِ بی‌اعتمادِ اين خانه بازنخواهد گشت.
اين خانه مالِ خودمان است
ارثِ‌ آب و ميراثِ ماه.


جا و جارويش با ماست
شما هم گليم و چراغ و آينه بياوريد،
بعد می‌بينيد چه حرفهای قشنگِ روشنی
برای گفتن داريم ...
تو به يادم بياور
در زادرودِ اهل رويا
به آرامشِ چشمْ‌به‌راهِ خانه چه می‌گويند؟!
به خدا من زيرِ همين طاق‌های شکسته
به اعتمادِ عجيبِ آينده رسيده‌ام،
نگرانِ جابه‌جايیِ افعالِ‌ ساده نباشيد
دارد از دور
صدای پَرپَر کبوتر می‌آيد،
اينجا ستون به ستون
ستارگانِ شبْ‌شناسِ دانای ما
دستمال از دو ديده‌ی دريا گرفته‌اند!
ببين چه بامِ‌ بی‌گزندی دارد اين خانه
اين گهواره‌ی عجيب!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013