زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
لا <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


لا


همين که باز
از همهمه‌ی نان و سکوت و مُدارا به خانه برمی‌گرديم
خيال می‌کنيم در و ديوار و سايه‌ها خاموشند،
اما کافی‌ست کمی دقت کنيم
يک نوع دقتِ بی‌هيچ اشاره به هرچه هست،
بعد می‌بينی
در و ديوار و سايه و سکوت
آهسته و پنهان از پريشانیِ تو می‌پرسند.
می‌پرسند باز که خسته و کلافه و بی‌تکليف ...!
پس تو مگر اهل اين ...؟


اصلا به شما چه که من بی‌چراغ!


هی بوده‌های بی‌دليل
حقايقِ‌ سختِ دشوارِ‌ ناروا
دوستتان ندارم!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013