زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
ب <- آسمانی‌ها <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


ب


دارم آرام‌آرام
به دانايیِ دورِ‌ آسمان می‌رسم.


رسمی دارد اين راهِ پُر خَم و خواب
که بايد از افتادنش، بياموزی.
برخاستن عليه خويش وُ
شنيدنِ بی‌دليلِ‌ مشتی حروفِ مُفت.
تعجب می‌کنم!
چه قطره‌ها که بی‌رود و بی‌رويا
به دريا رسيده‌اند،
چه درياها که بی‌ديده،‌ بی‌چراغ
چشم به راهِ يکی قطره‌ی شبنمند!


چطور می‌شود اين همه ساده
به اعتمادِ بعضی کلماتِ عجيبِ کبريا رسيد!؟
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013